NISKOTEMPERATUROWY
PIEC PRZEMYSŁOWY


Niskotemperaturowy Tunelowy Piec Przemysłowy jest odpornym, prowadzonego pieca do procesów obróbki cieplnej tworzyw sztucznych, które nie wydzielają spalin, w atmosferze utleniającej. Maksymalne wymiary elementów nie mogą przekraczać długości 1000 mm i 600 mm. Piec tunelowy to piec wykorzystujący oporowe elementy grzejne oraz system wentylatorów z systemem termo-cyrkulacji, który gwarantuje równomierny rozkład temperatur w strefach grzewczych. Aby zoptymalizować zużycie energii elektrycznej i zwiększyć precyzję równomiernego osiągania temperatury - system grzewczy został podzielony na 15 niezależnie sterowanych sekcji grzewczych oraz układ dwustrefowy.

1. Naciąg pasa transportowego od strony

2. Strefa rozładunku

3. Boczne osłony pieca 

4. Klapy piecza

5. Wentylatory termoobiegu

6. Szafy sterujące

7. Strefa załadunku

8. Silnik napędu pasa transportowego